NTC热敏电阻系列
     电子体温计专用热敏电阻
     PTC热敏电阻系列
     线性热敏电阻系列
     LED恒流补偿热敏电阻系列
     过热保护热敏电阻系列
     贴片压敏电阻热敏电阻系列
     MYG压敏电阻系列
     PTC自恢复保险丝系列
     SMD贴片保险丝系列
     保险丝电阻系列
     温度传感器系列
     PTC温度传感器系列
     NTC温度传感器系列
     PT100热电阻传感器系列
 
贴片自恢复保险丝系列 低功耗贴片自恢复保险丝
手持设备专用自恢复保险丝
电池专用自恢复保险丝
选型指南      返回上一页面    

表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:
  SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域。华巨电子针对目前电子产品小型化,可移动,要求更长的续航能力的要求推出了低内阻的低功耗的贴片自恢复保险丝。能够使您的移动设备,电池能够更长时间的工作,并能安全的起到保护作用。
SMD自恢复保险丝特点
1.
满足RoHS 要求
2.
EIA 尺寸﹕0603~1812
3.
维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.7A
4.
电压等级从6V 到60V﹐满足计算机和各种电子应用需要
5.
焊盘尺寸小
6.
动作时间快
7.
阻抗低
8.
工作温度范围﹕ -40~+85℃
9.
安规认证﹕UL /cUL/TUV
10. 品种多
规格全。
11. 体积小、结构坚固、便于自动化安装
12. 除上述普通贴片自恢复保险丝所拥有的特点外,我们低内阻贴片自恢复保险丝还具有低功耗。反应迅速的特点。
贴片自恢复保险丝应用范围
1. 平板电脑,手持POS刷卡机
2.
移动设备
3. 移动
电话
4.
锂电池电池组
5. 移动
通讯系统
6. 其它应用
4.
电源供应器
5.
通讯系统
6. 其它应用

●SCH系列SMD自恢复保险丝电气特性与产品尺寸

0402 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)

Model
型号

Ih It Trip Time Vmax Imax Pdmax Resistance
A A A S V A W Rmin(W) R1max(W)

SMD0402-005-6L

0.05 0.10 0.25 0.80 6 40 0.8 2.000 40.00
SMD0402-010-6L 0.10 0.20 0.50 0.80 6 40 0.8 1.200 6.00
SMD0402-020-6L 0.20 0.40 8.00 0.02 6 40 0.8 0.500 4.00
SMD0402-035-6L 0.35 0.70 8.00 0.05 6 40 0.8 0.250 1.00
SMD0402-050-6L 0.50 1.00 8.00 0.10 6 40 0.8 0.100 0.450

0603 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)

Model
型号

Ih It 最慢断开时间 Vmax Imax Pdmax Resistance
A A A S V A W Rmin(W) R1max(W)
SMD0603-025-9L 0.25 0.55 8.0 0.08 9 100 0.5 0.500 3.00
SMD0603-035-6L 0.35 0.75 8.0 0.10 6 100 0.5 0.200 1.00
SMD0603-050-6L 0.50 1.00 8.0 0.10 6 100 0.6 0.070 0.350
SMD0603-075-6L 0.75 1.50 8.0 0.20 6 100 0.6 0.050 0.250

SMD0603-075-8L

0.75

1.50

8.0

1.00

8.0

25

0.50

0.080

0.250

SMD0603-100-8L

1.00

2.00

8.0

2.00

8.0

25

0.50

0.040

0.300

SMD0603-125-6L

1.25

2.50

8.0

3.00

6.0

50

0.50

0.035

0.180

SMD0603-150-6L

1.50

3.00

8.0

4.00

6.0

50

0.50

0.025

0.120

SMD0603-175-6L

1.75

3.50

8.0

5.00

6.0

50

0.50

0.015

0.070

SMD0603-200-6L

2.00

4.00

8.0

5.00

6.0

50

0.50

0.012

0.065

SMD0603-250-6L

2.50

5.00

8.0

5.00

6.0

50

0.50

0.010

0.060

SMD0603-260-6L

2.60

5.20

8.0

5.00

6.0

50

0.50

0.008

0.055

SMD0603-300-6L

3.00

6.00

8.0

5.00

6.0

50

0.50

0.008

0.050

华巨与Littelfuse、Polytronics对照表

华巨型号 Littelfuse型号 Polytronics型号
SMD0603-025-9L —— SMD0603P025TF
SMD0603-035-6L —— SMD0603P035TF
SMD0603-050-6L —— SMD0603P050SLR
SMD0603-075-6L —— SMD0603P075SLR

0805 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)

Model
型号

Ih It 最慢断开时间 Vmax Imax Pdmax Resistance
A A A S V A W Rmin(W) R1max(W)
SMD0805-075-6L 0.75 1.50 8.0 0.20 6 100 0.6 0.040 0.160
SMD0805-110-6L 1.10 1.80 8.0 0.30 6 100 0.6 0.030 0.130
SMD0805-125-6L 1.25 2.50 8.0 0.30 6 100 0.6 0.025 0.110
SMD0805-150-6L 1.50 3.00 8.0 0.30 6 100 0.6 0.015 0.065

SMD0805-160-8L

1.60

3.20

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.015

0.070

SMD0805-175-8L

1.75

3.50

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.015

0.065

SMD0805-175-12L

1.75

3.50

8.0

5.00

12.0

50

1.20

0.015

0.065

SMD0805-200-8L

2.00

4.00

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.008

0.050

SMD0805-200-12L

2.00

4.00

8.0

5.00

12.0

50

1.20

0.008

0.050

SMD0805-260-8L

2.60

5.20

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.007

0.030

SMD0805-260-12L

2.60

5.20

8.0

5.00

12.0

50

1.20

0.007

0.030

SMD0805-300-8L

3.00

6.00

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.005

0.020

SMD0805-350-8L

3.50

7.00

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.004

0.018

SMD0805-380-8L

3.80

7.60

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.002

0.016

SMD0805-400-6L

4.00

8.00

8.0

5.00

6.0

50

1.20

0.002

0.014

SMD0805-450-6L

4.50

9.00

8.0

5.00

6.0

50

1.20

0.002

0.012

华巨与Littelfuse、Polytronics对照表

华巨型号 Littelfuse型号 Polytronics型号
SMD0805-075-6L 0805L075SLYR SMD0805P075SLR
SMD0805-110-6L 0805L110SLYR SMD0805P110SLR
SMD0805-125-6L —— SMD0805P125SLR
SMD0805-150-6L 0805L150SLYR SMD0805P150SLR

1206 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)

Model
型号

Ih It 最慢断开时间 Vmax Imax Pdmax Resistance
A A A S V A W Rmin(W) R1max(W)

SMD1206-050-6L

0.5 1.00 8.0 0.20 6 100 0.8 0.025 0.200
SMD1206-075-6L 0.75 1.80 8.0 0.30 6 100 0.8 0.018 0.180
SMD1206-110-6L 1.10 2.20 8.0 0.30 6 100 0.8 0.015 0.100
SMD1206-150-6L 1.50 3.00 8.0 0.30 6 100 0.8 0.010 0.065

SMD1206-175-6L

1.75

3.50

8.0

5.00

6.0

100

1.20

0.010

0.060

SMD1206-200-6L

2.00

3.50

8.0

1.50

6.0

50

1.20

0.008

0.040

SMD1206-200-8L

2.00

4.00

8.0

5.00

8.0

50

1.20

0.008

0.040

SMD1206-200-12L

2.00

4.00

8.0

5.00

12.0

50

1.20

0.008

0.040

SMD1206-260-6L

2.60

5.20

8.0

5.00

6.0

50

1.20

0.004

0.025

SMD1206-260-12L

2.60

5.20

8.0

5.00

12.0

50

1.20

0.004

0.025

SMD1206-300-6L

3.00

6.00

8.0

5.00

6.0

50

1.50

0.004

0.020

SMD1206-300-12L

3.00

6.00

8.0

5.00

12.0

50

1.50

0.004

0.020

SMD1206-350-6L

3.50

7.00

8.0

5.00

6.0

50

1.50

0.004

0.018

SMD1206-350-12L

3.50

7.00

8.0

5.00

12.0

50

1.50

0.004

0.018

SMD1206-380-6L

3.80

7.60

8.0

5.00

6.0

50

1.50

0.004

0.016

SMD1206-380-12L

3.80

7.60

8.0

5.00

12.0

50

1.50

0.004

0.016

SMD1206-400-6L

4.00

8.00

8.0

5.00

8.0

50

1.50

0.004

0.014

SMD1206-400-12L

4.00

8.00

8.0

5.00

12.0

50

1.50

0.004

0.014

SMD1206-450-8L

4.50

9.00

22.5

5.00

8.0

50

1.50

0.002

0.012

SMD1206-450-12L

4.50

9.00

22.5

5.00

12.0

50

1.50

0.002

0.012

SMD1206-500-6L

5.00

10.00

25.0

5.00

6.0

50

1.50

0.002

0.011

SMD1206-550-6L

5.50

11.00

27.5

5.00

6.0

50

1.50

0.002

0.010

SMD1206-600-6L

6.00

12.00

30.0

5.00

6.0

50

1.50

0.002

0.009

SMD1206-650-6L

6.50

13.00

32.5

5.00

6.0

50

1.50

0.001

0.009

SMD1206-700-6L

7.00

14.00

35.0

5.00

6.0

50

1.50

0.001

0.008

华巨与Littelfuse、Polytronics对照表

华巨型号 Littelfuse型号 Polytronics型号
SMD1206-050-6L —— ——
SMD1206-075-6L —— ——
SMD1206-110-6L 1206L110SLYR SMD1206P110SLR
SMD1206-150-6L 1206L150SLYR SMD1206P150SLR
SMD1206-200-6L —— SMD1206P150SLR

1210 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)

Model
型号

Ih It 最慢断开时间 Vmax Imax Pdmax Resistance
A A A S V A W Rmin(W) R1max(W)
SMD1210-175-6L 1.75 3.50 8.0 0.80 6.0 50 1.20 0.005 0.040
SMD1210-175-12L 1.75 3.50 8.0 0.80 12.0 50 1.20 0.005 0.040
SMD1210-190-6L 1.90 4.90 8.0 5.00 6.0 50 1.20 0.004 0.018
SMD1210-200-6L 2.00 4.00 8.0 5.00 6.0

50

1.20 0.004 0.028
SMD1210-200-12L 2.00 4.00 8.0 5.00 12.0

50

1.20 0.004 0.028
SMD1210-210-6L 2.10 4.20 8.0 5.00 6.0

50

1.20 0.004 0.026
SMD1210-230-6L 2.30 4.60 8.0 5.00 6.0

50

1.20 0.004 0.024
SMD1210-250-6L 2.50 5.00 8.0 5.00 6.0

50

1.20 0.004 0.022
SMD1210-260-6L 2.60 5.20 8.0 5.00 6.0

50

1.20 0.004 0.020
SMD1210-260-12L 2.60 5.20 8.0 5.00 12.0

50

1.20 0.004 0.020
SMD1210-300-6L 3.00 6.00 15.00 5.00 6.0

50

1.20 0.003 0.020
SMD1210-300-12L 3.00 6.00 15.00 5.00 12.0

50

1.20 0.003 0.020
SMD1210-350-6L 3.50 7.00 17.50 2.00 6.0

50

1.20 0.002 0.016
SMD1210-350-12L 3.50 7.00 17.50 2.00 12.0

50

1.20 0.002 0.016
SMD1210-380-6L 3.80 7.60 19.00 2.00 6.0

50

1.20 0.002 0.014
SMD1210-380-12L 3.80 7.60 19.00 2.00 12.0

50

1.20 0.002 0.014
SMD1210-400-6L 4.00 8.00 20.00 2.00 6.0

50

1.20 0.002 0.012
SMD1210-400-12L 4.00 8.00 20.00 2.00 12.0

50

1.20 0.002 0.012
SMD1210-450-6L 4.50 9.00 22.50 5.00 6.0

50

1.20 0.002 0.011
SMD1210-450-12L 4.50 9.00 22.50 5.00 12.0

50

1.20 0.002 0.011
SMD1210-500-6L 5.00 10.0 25.00 5.00 6.0

50

1.20 0.002 0.011
SMD1210-550-6L 5.50 11.0 27.50 5.00 6.0

50

1.20 0.001 0.011
SMD1210-600-6L 6.00 12.0 30.00 5.00 6.0

50

1.20 0.001 0.010
SMD1210--650-6L 6.50 13.00 32.00 5.00 6.0

50

1.20 0.001 0.009
SMD1210-700-6L 7.00 14.00 35.00 5.00 6.0

50

1.20 0.001 0.008
SMD1210-750-6L 7.50 15.00 37.50 5.00 6.0

50

1.20 0.001 0.007

华巨与Littelfuse、Polytronics对照表

华巨型号 Littelfuse型号 Polytronics型号
SMD1210-175-6L —— SMD1210P175SLR
SMD1210-200-6L 1210L200SLYR SMD1210P200SLR
SMD1210-300-6L ——

——

1812 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)

Model
型号

Ih It 最慢断开时间 Vmax Imax Pdmax Resistance
A A A S V A W Rmin(W) R1max(W)
SMD1812-140-6L 1.40 3.60 8.0 3.00 6 100 1.0 0.010 0.035
SMD1812-190-6L 1.90 4.90 8.0 5.00 6 100 1.0 0.003 0.025

SMD1812-250-6L

2.50 8.00 8.0 5.00 6.0 100 1.5 0.004 0.024
SMD1812-270-6L 2.70 6.20 13.5 3.00 6 100 1.0 0.003 0.023
SMD1812-300-6L 3.00 7.00 15.0 2.00 6 100 1.0 0.O03 0.022
SMD1812-350-6L 3.50 9.00 17.5 5.00 6.0 100 1.5 0.004 0.015
SMD1812-350-12L 3.50 7.00 17.5 5.00 12.0 50 1.5 0.004 0.015
SMD1812-370-6L 3.70 9.10 18.5 2.00 6 100 1.0 0.003 0.018
SMD1812-400-6L 4.00 8.00 20.0 5.00 6.0 50 1.5 0.004 0.014
SMD1812-400-12L 4.00 8.00 20.0 5.00 12.0 50 1.5 0.004 0.014
SMD1812-450-6L 4.50 9.00 22.5 5.00 6.0 50 1.5 0.004 0.012
SMD1812-450-12L 4.50 9.00 22.5 5.00 12.0 50 1.5 0.004 0.012
SMD1812-500-6L 5.00 9.00 25.0 5.00 6.0 50 1.5 0.003 0.012
SMD1812-500-12L 5.00 9.00 25.0 5.00 12.0 50 1.5 0.003 0.012
SMD1812-550-6L 5.50 11.00 27.5 5.00 6.0 50 1.5 0.002 0.010
SMD1812-550-12L 5.50 11.00 27.5 5.00 12.0 50 1.5 0.002 0.010
SMD1812-600-6L 6.00 12.00 30.0 5.00 6.0 50 1.5 0.001 0.010
SMD1812-600-12L 6.00 12.00 30.0 5.00 12.0 50 1.5 0.001 0.010
SMD1812-650-6L 6.50 13.00 32.5 5.00 6.0 50 1.5 0.001 0.009
SMD1812-700-6L 7.00 14.00 35.0 5.00 6.0 50 1.5 0.001 0.008
SMD1812-750-6L 7.50 15.00 37.5 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 0.008
SMD1812-800-6L 8.00 16.0 40.0 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 0.007
SMD1812-850-6L 8.50 17.0 40.0 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 0.006
SMD1812-900-6L 9.00 18.0 45.0 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 0.005

华巨与Littelfuse、Polytronics对照表

华巨型号 Littelfuse型号 Polytronics型号
SMD1812-140-6L —— ——
SMD1812-190-6L 1812L190SLYR SMD1812P190SLR
SMD1812-270-6L ——

——

SMD1812-300-6L ——

——

SMD1812-370-6L ——

SMD1812P190SLR

  Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备06030855
地址:南京江宁区天元中路126号  电话:025-52153215 52153380  传真:025-52157065
邮箱 :
网址:www.sinochip.net 技术支持:华巨电子