NTC热敏电阻系列
     电子体温计专用热敏电阻
     PTC热敏电阻系列
     线性热敏电阻系列
     LED恒流补偿热敏电阻系列
     过热保护热敏电阻系列
     贴片压敏电阻热敏电阻系列
     MYG压敏电阻系列
     PTC自恢复保险丝系列
     SMD贴片保险丝系列
     保险丝电阻系列
     温度传感器系列
     PTC温度传感器系列
     NTC温度传感器系列
     PT100热电阻传感器系列
     电机防潮加热带
 
 
     地址:南京江宁区天元中路126号
     邮编:211101
     电话:025-52153215
          025-52153380
     传真:025-52157065
     邮箱:
    点击这里给我发送消息  MSN点击与我洽谈   点击这里给我发送消息